Služby města Jihlavy (SMJ) svezly vloni celkem 6 474 tun odpadu, což je o 1 774 tun více než v roce 2015. Přibyli jim však i noví zákazníci z některých dalších obcí na Vysočině.

„Nejvýrazněji se na navýšení svozu tříděného odpadu podílelo zavedení plošného svozu bioodpadů z Jihlavy. Na kompostárny jsme uložili 2 696 tun bioodpadů, což je růst proti roku 2015 o 1 296 tun, tedy 93 procent," shrnul mluvčí SMJ Martin Málek.

Výrazně vzrostlo ale i množství vytříděného papíru. V modrých popelnicích lidé loni nashromáždili 1 646 tun papíru, a to je o patnáct procent více než předloni.

O sedmnáct procent přibylo také plastů. Meziroční nárůst činí 162 tun plastů, což odpovídá 69 plným svozovým vozidlům nebo sedmi tisícům kusů kontejnerů o obsahu jedenáct set litrů.

VĚTŠÍ OCHOTA TŘÍDIT

„Opět jsme dosáhli historicky nejvyšší hodnoty svezených plastových obalů, celkově jich bylo 1 105 tun.

Nepochybně se v tom odráží větší ochota občanů a podnikatelských subjektů třídit. Dalším důvodem, je také získávání nových zákazníků z řad obcí i podnikatelů, a především snížení četnosti vývozu komunálního odpadu od rodinných domků na jedenkrát za čtrnáct dnů," okomentoval Málek. Barevného skla vytřídili lidé v roce 2016 o jedenáct procent více než v roce 2015. Celkem to bylo 1 027 tun.

„Z provozního hlediska je to tak, že papír svážíme jedním vozidlem pět dnů v týdnu, barevné a čiré sklo sváží osádka svozného auta jeden den v týdnu, plasty svážíme jedním vozidlem pět dní v týdnu a bioodpady jsou svážené v liché týdny třemi vozidly pět dní v týdnu a v sudé týdny jedním vozidlem dva dny v týdnu," přiblížil Málek a dodal, že SMJ letos očekávají ještě další nárůst množství vytříděného bioodpadu.

MÉNĚ PNEUMATIK

Více odpadu v loňském roce donesli lidé také do sběrných dvorů v Jihlavě. Ty slouží pouze obyvatelům Jihlavy, nikoliv podnikatelům. Největší sběrný dvůr je v Havlíčkově ulici v areálu sídla SMJ.

Nejvíce narostlo množství odevzdaných kovů, a to o devětatřicet procent, a také nebezpečného odpadu, kterého lidé loni donesli o sedmatřicet procent více než předloni. Pokleslo naopak množství pneumatik a plastů odevzdaných ve sběrných dvorech a výrazně kleslo také množství bioodpadu, a to o pětatřicet

IVANA HOLZBAUEROVÁ