Příští měsíc bude probíhat od 2. prosince, poté do 13. ledna, od 24. února a od 23. března, vždy pět dní.

„Od měsíce dubna 2020 se bude provádět vývoz nádob umístěných u domů ve frekvenci svozu jedenkrát za 14 dní v liché týdny. Veřejně dostupné kontejnery se budou vyvážet jednou týdně,“ dodal mluvčí SMJ Martin Málek.