Jednalo se o značky jako například Dej přednost v jízdě, Hlavní silnice, Zákaz vjezdu nebo značky slepých ulic.

„Někdy je značení přebytečné. Na některých místech bylo možné vyřadit značky pro přednost v jízdě a bude se jezdit podle pravidla přednosti zprava. Nebo bylo zbytečné mít zákazy vjezdu z obou stran krátké úzké uličky, kde průjezdu brání ocelový sloupek. Rovněž nemá smysl dávat značku do krátké slepé ulice, kde řidič jasně vidí, že silnice končí," uvedl několik příkladů náměstek primátora pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal.

Dopravní značky nechal úřad odstranit zatím v historickém centru města v ulicích, kde je pomalejší provoz. „Pochopitelně nebudeme odstraňovat značky na frekventovaných silnicích. Nicméně budeme přehodnocovat značení i v sídlištích," dodal náměstek.

Řidiči budou dávat přednost zprava

Odstraněné značky a sloupky zůstanou ve skladu jako náhrada pro budoucí opravy 
a výměny. Podle Jaroslava Vymazala vede snižování počtu značek ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti. „Řidiči věnují řízení více pozornosti. Navíc ulice bez značek vypadají lépe. Není možné odstranit všechny značky, ale není důvod platit a udržovat ty, které jsou zbytečné," řekl Jaroslav Vymazal s tím, že návrat k pravidlu přednosti zprava je trendem i v dalších městech Evropy.

Nepochopitelné jsou lesy značek upozorňující na cyklostezky. Na pár metrech čtverečních bývá dohromady třeba i osm značek.

„To mě vždycky strašně pobaví. Chápu, že se to dělá podle nějakých směrnic, ale nemusí z lidí dělat blbce. Značky u cyklostezek rostou jak houby po dešti. Co si tak v rychlosti vybavuji, tak hodně jich je třeba na cyklostezce na Horním Kosově," řekla cyklistka Alena Pokorná z Jihlavy.

Podle města se asociace měst pro cyklisty, které Jaroslav Vymazal předsedá, snaží prosadit i změny značení cyklostezek, které jsou lemovány „alejemi" značek. „Jsme v kontaktu s Ministerstvem dopravy, věřím, že naše úsilí povede k úspěšnému závěru. Asi hodně lidí si musí při pohledu na značení cyklostezek ťukat na čelo," poznamenal náměstek.

Inspirací pro odstraňování značek Jihlavě byl studentský dokumentární film z devadesátých let.

Dnes úspěšný divadelní režisér a herec Jiří Havelka 
s Markem Hovorkou, dnes ředitelem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, 
v Jihlavě natočili snímek 
o chování řidičů na ulicích bez dopravního značení. Pro natáčení se jim podařilo vyjednat krátkodobé odstranění značek.