V té době, kdy byl Václav Jehlička zvolen senátorem, byl již šestým rokem starostou Telče. „Ptáte se mě na rok 1996. Některé události mi přijdou, jako by byly včera, na jiné není lehké si vzpomenout. Je to pochopitelné. Vždyť ti, kteří se ve zmíněném roce narodili, letos skládali zkouškou dospělosti. Od roku 1996 nás vlastně dělí celá jedna generace," zavzpomínal Václav Jehlička a dále vysvětlil důvody, proč před osmnácti lety do Senátu kandidoval.

Podobně jako většina starostů nebyl spokojený s centralistickým a byrokratickým řízením státu. Spousta jednoduchých věcí se totiž musela jezdit vyřizovat do vzdálených měst. „Usilovali jsme tehdy o to, aby co nejvíce záležitostí vyřizovaly obce a malá města. Dalším cílem bylo zřízení samosprávných krajů. Tedy o Vysočině rozhodovat na Vysočině, a ne v Brně či v Praze. Nový Senát byl příležitostí pro nás starosty a primátory, jak toto prosadit," doplnil Jehlička.

To, že dnes existuje samosprávný Kraj Vysočina a obce s rozšířenou působností, které z větší části převzaly administrativu okresních úřadů, se však podle Jehličky nestalo jen tak. „Když se ohlížím zpět, připomínám si množství politických jednání, schůzek a přesvědčování, že to obce zvládnou a že Vysočina potřebuje být samostatným krajem. Bylo to všechno velmi složité. Nakonec tento návrh prošel těsně, o tři hlasy. Motorem snah týkajících se zřízení Kraje Vysočina byl František Dohnal," přiblížil nedávnou historii Jehlička s tím, že ve hře byla i koncepce, která počítala s osmi kraji a s tím, že Vysočina by spadala pod Brno. Václav Jehlička byl jedním z těch, díky kterým se podařilo prosadit vznik Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Mandát senátora Václav Jehlička ještě dvakrát obhájil. V letech 1998 a 2004. „Jsem rád, že jsem podpořil rozhodnutí, že Česká republika vstoupí do NATO a EU. To považují za dvě nejdůležitější události svého angažování ve „velké" politice. Zvláště dnes, vzhledem k tomu, co se na východ od nás děje," dodal Jehlička. Jak sám říká, důvod, proč po čtvrté nekandidoval, byl prostý. Třikrát byl starostou, třikrát senátorem, jednou ministrem. V politice strávil celkem dvacet let a dospěl k přesvědčení, že nastal čas pro nástup nové generace politiků.

V roce 2010 se do Senátu dostal další výrazný politik z Telče Miloš Vystrčil. Ten bude svůj senátorský mandát obhajovat za dva roky.

ZUZANA MUSILOVÁ