Zakázka na prodej dřeva a lesní práce v hodnotě 15 miliard korun s sebou však přinesly oproti současnosti jednu zásadní změnu.


Veškeré dřevo, které se vytěží, budou prodávat firmy, které ve veřejné soutěži zvítězí.

Dosud prodávaly pouze polovinu dřeva. Osud druhé poloviny byl v rukou Lesů ČR.

„S vítězem bude uzavřena smlouva, a to na dobu až deseti let podle charakteru soutěženého území,“ řekl krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství Josef Matějek (ČSSD).

„Velikost těchto územních jednotek oproti dosavadnímu stavu vzrostla, což bude mít buď přímo, nebo potažmo negativní dopad na malé a střední firmy,“ obává se Matějek.

Lesy ČR naopak oponují, že tendry přinesou obnovení stability v lesnicko-dřevařském sektoru.

Podle Ministerstva zemědělství byl totiž lesnický a dřevozpracující sektor v České republice jako první zasažen krizí a je potřeba mu vrátit ztracenou stabilitu. K tomu by měly směřovat právě tyto tendry vypsané na delší časové období.

„Abychom zachovali přístup malých a středních firem ke dřevu, dohodl jsem s ředitelem Lesů ČR Svatoplukem Sýkorou, že deset procent dřeva bude obchodováno na veřejných trzích,“ prohlásil ministr zemědělství Jakub Šebesta.

„Zároveň bude deset procent ročního objemu těžby každý rok soutěženo znovu, aby měly i neúspěšné firmy možnost dalšího pokusu,“ doplnil ministr Šebesta.

Menší zpracovatelé dřeva a na ně navázané firmy se ale bojí, že se jim přístup ke dřevu, patřícímu státním lesům, zhorší. To by mohlo ohrozit jejich existenci na trhu.

Konec malých firem

„Lesy České republiky tímto krokem nahrávají několika velkým společnostem. Ty menší nebudou mít k surovině přístup a může to vést ke konci firem, a tím i ke zvyšování nezaměstnanosti,“ sdělil tajemník Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR František Novák.

„Není žádným tajemstvím, že vlastníci velkých podniků zabývajících se zpracováním dřeva mají často zahraniční účast. Dřevo budou tedy dávat především tam, kde budou potřebovat, a ne malým firmám jako jsme my,“ vysvětlil František Prokš, majitel Pily Hladov, která se zabývá výrobou stavebního a truhlářského řeziva.

„Nám by nakonec nezbylo nic jiného než objíždět obce a soukromé vlastníky a „žebrat“ u nich o kulatinu,“ dodal Prokš.
Za menší zpracovatele dřeva se postavil minulý týden také kraj Vysočina. Hejtman Jiří Běhounek poslal dopis předsedovi vlády, ve kterém vyslovil obavu nad dopadem sporného výběrového řízení.

Vedení kraje Vysočina za dané situace navrhuje zrušit vyhlášené výběrové řízení a prodloužit o rok až dva současný stav.

„Takto získaný čas by měl být využit k vypracování a přijetí zákona o státním lesním majetku, včetně vypracování koncepce státního podniku Lesy České republiky s ohledem na regiony,“ informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.