Sto dvacet šest. Právě tolik lidí pracujících u jednoho z největších zaměstnavatelů na Vysočině se sídlem v Jihlavě, německé firmy Bosch Diesel, chodí do práce o polovinu méně než před rokem a přitom pobírá stejné peníze. Zapojili se totiž do unikátního sociálního programu, takže přestože pracují na poloviční úvazek, dostávají sto procent mzdy.

O takovou výhodu ale mohou zažádat pouze zaměstnanci na dělnických pozicích v předdůchodovém věku. „Mohou se zúčastnit výrobní zaměstnanci a zaměstnanci nepřímých výrobních úseků, mající pracovní smlouvu na dobu neurčitou a kterým vznikne nárok na řádný starobní důchod do třech let od doby nastoupení do předdůchodového programu," uvedl Mojmír Kolář, mluvčí firmy Bosch Diesel.

Program s firmou vyjednali již v roce 2014 odboráři, aby zamezili předčasnému odchodu starších pracovníků, kteří již hůře zvládají fyzickou zátěž. „Fyzický stav některých pracovníků neumožňuje jejich plnohodnotný výkon. Již před třemi lety jsme se proto snažili s firmou vyjednat, aby vytvořila místa pro zaměstnance v předdůchodovém věku, která by byla jednodušší na zátěž a směnný provoz," řekl předseda podnikové odborové organizace KOVO Roman Bence.

Pozic se sníženou zátěží ve firmě Bosch Diesel vzniklo několik desítek. „Jsou ale plné, a jakmile se uvolní místo, je hned zase obsazeno. Proto jsme chtěli nějaký další program, aby lidé před důchodem nemuseli z firmy odcházet," vyjádřil se Bence.

Zmíněný předdůchodový program firma zavedla začátkem tohoto roku, 31. ledna 2015, a nastoupit do něj mohou lidé až do konce roku 2019.

Sociální program tedy potrvá prakticky až do konce roku 2022, kdy z něj budou čerpat lidé, kteří do něj nastoupili v roce 2019. Firma počítá, že se v budoucnu bude týkat stovek lidí.

Průměrný věk ve firmě Bosch Diesel je čtyřiačtyřicet let. „Ve srovnání se závody v jiných zemích je poměrně vysoký, zejména pokud se podíváme na to, jaké nároky stavíme před naše zaměstnance," doplnil Kolář, proč se firma rozhodla na program přistoupit. Tím, že se zaměstnanci zapojí do programu, nezaniká jim nárok na ostatní sociální benefity, jako dvacet dní placené dovolené, příspěvek na doplňkové penzijní spoření, příplatky na jídlo a zdraví a měsíční prémie.

Zaměstnanci, jimž zbývají tři roky před odchodem do důchodu, se ale nemusejí do programu zapojit povinně. Pokud chtějí, mohou stále pracovat na plný úvazek. „Takový byl snad jen jeden, který tam zůstal na plný úvazek," podotkl Bence.

Ten také dodal, že povědomí o předdůchodovém programu stoupá. Prosadit ho ale v jiných firmách je dosti náročné. „Ne všechny firmy si to mohou dovolit. Argumentují také tím, že nebudou suplovat roli státu, tedy že není jejich vina, že stát neustále posouvá věkovou hranici odchodu do důchodu," zakončil Bence.