„Sejdou se zde jak dobrovolníci, tak profesionální divadelníci a vzniknou dílny, kde se budou vyrábět loutky a masky. Bude zde režisérka, dramaturgyně 
a scénografka a celé divadelní představení, které bude výstupem dílny, se vytvoří za sedm dní. Jak bude představení vypadat, závisí hodně na tom, kdo se dílny zúčastní," uvedla Kateřina Kodysová z Panského dvora Telč.
Inspirací budou divadelníkům dva texty, a to báseň Romance od Jana Nerudy 
a Morality aneb těm, co přijdou panovati po mně, 
z pera Karla IV. Cílem dílny však není zinscenovat tyto dva texty.

„Budeme na ně navazovat velice volně. Jde nám spíše 
o to vytvořit zajímavou vizuální podívanou doprovázenou hudbou, výjevy a obrazy ze života Karla IV., 
s maskami a loutkami," poznamenala Kodysová.

Finální podobu představení nazvaného Romance 
o Karlu IV. sehrají účastníci dílen příští víkend 19. a 20. srpna na Historických slavnostech Zachariáše 
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, a to po oba dva dny od 21 hodin v zámeckém parku na břehu Štěpnického rybníka. „V pátek bude premiéra a v sobotu derniéra. 
V tom bude představení unikátní. Za sedm dní vznikne a dvakrát se odehraje," dodala Kodysová.

JE MOŽNÉ SE PŘIDAT

Týdenní dílna je otevřená široké veřejnosti a je stále možné se na ni přihlásit. „Počítáme, že nás bude přes dvacet, ale nejsme kapacitně omezeni. Čím více lidí, tím větší podívaná," řekl vedoucí projektu a zároveň lídr jihlavského divadla T.E.J.P, Jakub Škrdla, který působí i jako kmenový herec Horáckého divadla Jihlava, a dílnu na Panském dvoře Telč povede. Dramaturgie se ujme Barbora Jandová a režie Kateřina Dušková. Také ony působí v Horáckém divadle. Účastníci dílny mají možnost se ubytovat v Panském dvoře Telč a za celý týden zaplatí účastnický poplatek pět 
set korun. Více informací zájemci naleznou na webu www.tejp.cz.

Cílem dílny je znovu vzpomenout na sedmisté výročí narození panovníka Karla IV. Zároveň projekt umožní prožít kreativní týden lidem se zájmem o divadlo. Podobný projekt pod vedením Jakuba Škrdly se 
v červenci uskutečnil také 
v Jihlavě na Staré plovárně.

IVANA HOLZBAUEROVÁ