Studii prováděla nezisková společnost Asekol. „Výsledek šetření prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i toho nejmenšího, má nezanedbatelně pozitivní dopad na životní prostředí. Všem, kteří se chovají zodpovědně k životnímu prostředí, patří poděkování,“ ocenil občany města jihlavský primátor Rudolf Chloupek.

Odevzdat spotřebiče k recyklaci a nenechat je na černé skládce má své opodstatnění. „Recyklace jedné stovky televizí uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně čtyři sta litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, deset monitorů ušetří energii na skoro pětiletý chod jednoho notebooku,“ jak je psáno ve studii Asekolu.

„Materiály Asekolu posuzují zpětný odběr elektrozařízení, dopravu a zpracování až do chvíle, kdy jsou staré spotřebiče recyklovány do nového produktu,“ informoval mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. Pro každý oddíl organizace vyčíslila dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. „Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr spotřebičů jednoznačně pozitivně,“ zhodnotil Tulis.

Druhý ročník multikulturního festivalu přilákal v sobotu na jihlavské Masarykovo náměstí řadu zvědavců. K vidění zde byly ukázky hudby a tance z různých koutů světa, jako  je Mexiko, Sýrie, Srbsko, Itálie i Afrika. Cílem celé akce bylo ukázat dětem i dosp
OBRAZEM: Slovo cizinec neznamená terorista