Je třeba výrazně zpřísnit zákon o pracovních agenturách, které často cizince najímají. Na tom se shodli ministr vnitra Milan Chovanec s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (oba z ČSSD).

Rovněž obyvatelé Kraje Vysočina začínají cizince pracující na území ČR považovat za problém. Je třeba zdůraznit, že jde pouze o některé cizince, hlavně ty z bývalého východního bloku, kteří se do Česka dostávají prostřednictvím různých pracovních agentur. Zaměstnávání cizinců ve velkém škodí trhu práce a výsledkem bude narušená ekonomika. To tvrdí například Jan Míka z pracovní agentury Peoplesource Havlíčkův Brod.

NA HRANĚ ZÁKONA

Podle ministryně Marksové jsou stěžejním problémem agentury práce, které se často pohybují na hraně zákona. V Poslanecké sněmovně leží novela, která by měla činnost agentur práce regulovat. „Agentury na jednu stranu importujíi kulturně nekompatibilní pracovníky. Na straně druhé za ně nenesou zodpovědnost.

Dochází ke kapitalizaci zisků. Agentura vydělává na kontraktu s výrobním podnikem. Výrobní podnik vydělá na takzvaném nákupu levných nekvalifikovaných dělníků a socializaci ztrát. To jsou zvýšená bezpečnostní rizika, zátěž zdravotního systému i policie, rizika platíme my všichni," popsal Míka. Pokud novela začne platit, agentury práce budou muset složit půlmiliónovou kauci, zavede se i spoluodpovědnost zaměstnavatele.

Na problematické chování agentur vůči zaměstnancům ze zahraničí upozorňoval už několikrát Jiří Šíma z Kladenska. Jediný český soudní tlumočník z mongolštiny, který na toto téma poskytl Deníku obsáhlý rozhovor. „Mongolové jsou zneužíváni k otrocké práci," sdělil Šíma. Novodobé otroctví se podle jeho slov v Česku praktikuje i s tichým souhlasem provozovatelů některých továren.

Podle řemeslníka Tomáše Zvolánka z Havlíčkova Brodu je dovoz levné pracovní síly motivován neochotou firem zvyšovat mzdy. „Co udělalo Německo po našem vstupu do EU? Uzavřeli pro Čechy pracovní trh. Co dělá Česko? Devastuje pracovní trh levnou pracovní silou. Pokud firma zaměstnávající cizince zaplatí aspoň částečně takovou mzdu, jako má dělník v Německu, nebude o pracovní sílu nouze. Ukrajinec může pracovatu nás za deset tisíc, já ne. Musím platit nájem, neuživil bych rodinu," podotkl Zvolánek. Jeho rozladění sdílí i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Jak zdůraznil, ČMKOS nevystupuje proti zaměstnávání kvalifikovaných pracovních sil, ale dovozu levných dělníků, který má dopad na český trh práce.

HRANICE CHUDOBY

„Obavy ČMKOS, že za dovozem může být zájem získat levnou práci, dokumentuje nabídka volných pracovních míst z databáze úřadů práce. Dost často u odborných dělnických profesí narazím na nabídku mzdy kolem dvanácti tisíc korun. Je zcela jasné, že se těžko na takovéto pozice čeští zaměstnanci nalákají.

Pokud po měsíci není místo obsazeno, je možné ho obsadit zahraničním zaměstnancem. A tím je onen vysněný Ukrajinec, pro kterého je bohužel tato výše mzdy dostatečná," popsal Středula.

Z oficiální aktuální publikace ČSÚ „Cizinci v ČR" (leden 2017) vyplývá, že Ukrajinci patří ze zahraničních zaměstnanců v ČR mezi nejhůře placenou skupinu. „Zájem je podle nás jasný, naředit český pracovní trh, který konečně zaznamenává příznivý nárůst mezd, levnou pracovní silou a zabránit naší kampani

Konec levné práce v České republice," uvedl Středula. Současně podotkl, že česká mzda se za sedmadvacet let dostala na úroveň třiceti procent našich vyspělých sousedů. „Představitel Hospodářské komory se netají tím, že bychom měli ještě nejméně deset let zůstat zemí s nízkými příjmy, tím si přeje, abychom nadále byli evropskými chudými příbuznými," zdůraznil Středula. Podle jeho názoru mají nízké mzdy demotivující účinek, škodí produktivitě práce a brzdí technický rozvoj státu.

KAUCE JSOU ROZUMNÉ

Dovozy levných pracovních sil budou mít podle Míky z agentury People surce dopad i na budoucnost státu. „Za dvacet let, až mejdan skončí, tu zbude strukturálně narušená ekonomika zaměřená na polotovary, v lepším případě, a stovky tisíc hektarů chátrajících budov a další brownfieldy," konstatoval Míka.

ČMKOS tento názor sdílí a zavedení kaucí považuje za rozumné. ČMKOS je přesvědčena, že lepší mzdová nabídka na volná pracovní místa by absorbovala značnou část českých zaměstnanců hledajících práci.

„Souhlasím s názorem, který uvádí majitel pracovní agentury, sám si je z praxe vědom velkých rizik, která tento dovoz pracovní síly způsobuje. Kéž by takovýto názor zastávaly všechny agentury. Pokud jde o kauci, to je správná cesta, pokud jde o její výši, umím si představit i vyšší částku," konstatoval Středula.

„Samozřejmě, že nám vadí, že jsme s tímto problémem spojováni. Na druhou stranu chápeme, že jsme jedním z největších zaměstnavatelů na Havlíčkobrodsku, a tudíž i jedním z nejviditelnějších," podotkl Petr Charvát ze společnosti Futaba Baštínov.

FUTABA: NEJSME SAMI

V současné době je do Futaby dočasně přidělena agenturami práce asi stovka zaměstnanců z Rumunska a Bulharska. „Důvodem je aktuální situace na trhu práce spojená s historicky nejnižší mírou nezaměstnanosti. Stejně jako ostatní podniky v regionu jsme tak i my nuceni využívat agenturních zaměstnanců z Česka, Slovenska, Rumunska a Bulharska," zdůraznil Charvát s tím, že adaptace těchto zaměstnanců je složitější.

„I tady platí, že jsou zaměstnanci lepší a horší a my samozřejmě klademe požadavky na agentury práce, aby nám přidělovaly pracovníky v co největší možné kvalitě," podotkl Charvát. Jak upřesnil, neumí si představit, který zaměstnavatel je schopen ručit za své zaměstnance v jejich volném čase a který člověk by si to nechal vůbec líbit. „Každopádně, již od poloviny roku 2016 jsme uskutečnili několik opatření ve spolupráci s agenturami práce, místní samosprávou a policií, která ve výsledku vedla k výraznému zlepšení situace v Havlíčkově Brodě," namítl Charvát.

Cizince však zaměstnávají i stavební firmy. Kupříklad Berger Bohemia, která stavěla silniční průtah Chotěboří. Místní kontrolní orgány si stěžovaly, že dělníci na stavbě práci nerozumějí a domluva je s nimi těžká. „Máme čtyři subdodavatele, chybějí nám zaměstnanci," vysvětlil stavbyvedoucí Ladislav Sýkora.

KRIMINALITA EXISTUJE

V roce 2016 bylo na Vysočině trestně stíháno 214 cizích státních příslušníků. „Podíl cizinců na celkovém počtu stíhaných pachatelů tak tvořil pět šest procent. Největší počet stíhaných pachatelů představovali loni v našem kraji Slováci, kteří tvořili polovinu z celkového počtu – 104, poté následovali Ukrajinci – 31 a Rumuni – 22. Proti cizincům bylo loni vedeno trestní stíhání pro různou kriminalitu – nejčastěji se jednalo o majetkovou, násilnou a mravnostní kriminalitu," informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

V průběhu roku 2016 se zvýšil počet případů, kdy cizinci vykonávali činnost, pro kterou neměli na našem území patřičná povolení. Jednalo se o státní příslušníky Ukrajiny a Moldavska.