Celkem osm tisíc rosniček, ropuch, čolků a dalších živočichů od roku 2003 přenesli přes silnici vedle Panského rybníka nedaleko Kamenice u Jihlavy žáci místní základní školy. Jejich každoroční práci jim nyní usnadní trvalé zábrany na takzvaných tahových jarních cestách obojživelníků.

Zábrany nechal vybudovat kraj. „Pokud takový tah protne silnici, v našem případě navíc velice frekventovanou, obojživelníci svůj cíl nemění, a při překonávání vzniklé bariéry se stávají obětí automobilů. Řešením se ukázala instalace zábran, tedy do země zapuštěných a přibližně 30 centimetrů vysokých pruhů z pevného kovu, které žáby nepřeskočí. Takové zábrany naopak ve většině případů usměrňují pohyb žab," popsal využitou metodu ochrany krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

Podle ředitele kamenické základní školy Jana Jelínka však zatím není přesně jasné, do jaké míry budou nové zábrany pomáhat. „S občanským sdružením zabývajícím se ochranou mokřadů jsme domluveni tak, že to budeme i nadále sledovat. Je totiž pravděpodobné, že se na koncích zábran bude muset pár kyblíků zakopat a transfery uskutečnit jako dřív. Takže budeme zajišťovat dohled," vyjádřil se Jelínek.

Žáci z kamenické školy od roku 2003 ručně podél silnice instalovali zábrany z pásů PVC a záchytných kyblíků. Oproti těmto dočasným zábranám, které se po ukončení migrace sbalily a uskladnily na další rok, zůstávají nově použité trvalé zábrany instalovány celoročně. V případě kamenické lokality jsou tyto zábrany dlouhé 300 metrů. Pásy jsou oboustranné, což zajistí ochranu obojživelníků i při zpětné migraci po rozmnožení do volné krajiny.

Trvalá zábrana je v místech křížení silnice s polní cestou doplněna o žabí koridory, vlastně betonové trubky. Pomocí plechových dílců jsou obojživelníci svedeni do dvou stávajících silničních propustků, kterými se dostanou bez zbytečného stresu na druhou stranu komunikace.

Nejčastěji jsou u Kamenice zachraňováni čolek obecný, ropucha obecná, blatnice skvrnitá a rosnička zelená.