Z devětaosmdesáti osob jich přijde během obou dní zhruba dvacet, účast voličů při komunálních volbách se tam pohybuje kolem dvaceti procent. „Volí se z deseti stran, výběr tedy je. Ale komunální politika lidi nezajímá tolik jako třeba nedávné prezidentské volby,“ vysvětluje zapisovatelka komise Lenka Pesrová. Její slova potvrzovala skutečnost, že během první půlhodinky volili jen tři lidé. Úplně první byl starší manželský pár, který tam přichází k volbám jako první pravidelně.

Kuriozitou volební místnosti v Kosově jsou kamna na tuhá paliva. Uhlí a dřevo je uskladněno mezi volební plentou a kamny a určitě ho bude dostatek. „Teď tu máme teplo, ale dříve tu byla kamna, která moc netopila. A také tu běhaly krysy, ale to všechno je už minulostí,“ usmála se členka volební komise, která čítá osm osob.