„Statistiky Zdravotnické záchranné služby vykazují rostoucí počet volajících občanů, kteří požadují ošetření a transport do zdravotnického zařízení. Jen v loňském roce výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina vyjížděly k pětačtyřiceti tisícům případů,“ vyčíslila mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

Podle náměstka ředitelky ZZS Petra Novotného počet výjezdů stále roste, protože lidé tuto čtyřiadvacetiho-dinovou službu využívají i v případech, kdyby nemuseli. Ředitelka vysočinské ZZS Vladislava Filová k tomu poznamenává, že tak vzrůstá počet případů, kdy operační středisko nemá k dispozici volnou výjezdovou skupinu k akutnímu zásahu. Stane se tedy i to, že akutní případy musí na sanitku čekat déle.

Vedení ZZS podotýká, že řadu problémů by volající mohli vyřešit návštěvou praktického lékaře nebo pohotovosti. Tísňová linka 155 má totiž posloužit pouze v případě ohrožení života nebo zdraví. Volající laik však často není schopen posoudit nutnost zásahu zá-chranné služby. Záchranka také často nahrazuje návště-vu lékaře, kteří v některých oblastech neordinují o víkendech a někde je jich nedostatek či v lokalitě úplně chybí.

ZZS Kraje Vysočina má k dispozici 21 výjezdových základen rozmístěných po celém regionu.

Ivana Holzbauerová