Žáky po dobu soutěže podpoří vedoucí týmu. Zájemci mohou podávat přihlášky zhruba do poloviny července. Finále se koná v září na Střední škole stavební Jihlava.

Účastníci budou mít za úkol postavit podle zadané výkresové dokumentace dvoupodlažní rodinný dům s balkonem a šikmou sedlovou střechou. Jako materiál využijí stavebnici Teifoc, která se skládá z reálných cihliček z pálené hlíny. Ty se spojují škrobovým pojivem připomínajícím maltu. Lepidlo se dá rozmočit ve vodě a cihličky vysušit, takže se stavebnice může používat opakovaně. „Zadaní také prověří znalosti žáků výpočtu plochy a objemu, které budou při plnění úkolu potřebovat,“ podotkla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Soutěž podporuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Spolek Stavby Vysočiny. Zapojilo se pět krajských středních škol a pětadvacet pilotních základních škol. „Některé střední školy se stavebními obory už mají zkušenosti s používáním stavebnic Teifoc při práci se žáky základních škol, například při dnech otevřených dveří,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.