„V letošním školním roce máme zatím 104 žáků, včetně dětí z přípravné třídy. Počty žáků se vzhledem k častému stěhování rodin mění,“ začala povídání ředitelka ZŠ Jungmannova Ivana Málková.

V současné době se ve škole vzdělávají žáci se speciálními potřebami. Jedná se o žáky s mentálním a kombinovaným postižením. „Jsme škola zaměřená na vztahovou oblast, ne na výkon. Jsme škola, která v posledních pěti letech prošla velkou proměnou. Máme nově opravenou školu, nadstandardní vybavení a ve škole máme přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky,“ uvedla Ivana Málková. Kdo školu navštíví, tak zjistí, že v ní končí převážně děti z romských rodin a děti s nějakým postižením.

Od letošního roku ovšem škola získala novou zřizovací listinu, která jí umožňuje vzdělávat i žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb v běžných třídách. „V současné době taková třída ve škole ještě není, ale do budoucna bychom rádi třídu s alternativními metodami a přístupy otevřeli,“ přeje si Málková.

Škola proto dbá na aktivity směrem k žákům i veřejnosti. „V letošním školním roce mohou žáci navštěvovat v rámci školního klubu sportovní, taneční, hudební a rukodělné zájmové činnosti,“ doplnila ředitelka. Škola se zapojuje také do různých ekologických aktivit v rámci programu Recyklohraní, pracuje zde i žákovský parlament a škola je zapojena do projektů jako Česko čte dětem či Šance pro každého žáka.

Pro veřejnost připravuje i další celou řadu akcí, den otevřených dveří s vánočním jarmarkem, zahradní slavnost, školní ples, besedy se sportovci, zpěváky, herci a osobami různého povolání. „Navázali jsme velmi dobrou spolupráci v preventivní činnosti sociálně patologických jevů s Policií České republiky,“ uzavřela Málková.

Od října vznikne ve škole středisko Děti na startu, které je zaměřené na rozvoj pohybových aktivit u mladších žáků. Plánují také založit Školní sportovní klub.