Je sobota devět hodin ráno a u hubenovské nádrže je nebývale rušno. Povodí, které se o toto vodní dílo stará, tam při příležitosti Světového dne vody po třech letech pořádalo den otevřených dveří s komentovanými prohlídkami. Bereme si ochranné přilby a spolu s průvodcem, hrázným Martinem Hovorkou, vyrážíme na exkurzi.

První kroky vedou na hráz, dozvídáme se informace o hubenovské nádrži. Potom se přes lávku přesouváme k bezpečnostnímu přelivu a vtokovému objektu, který se nachází nad vodní hladinou.

„Bezpečnostní přeliv je jediný, má hloubku 20 metrů. Převádí 16,8 kubíku za vteřinu. Máme tu ještě jeden nouzový bezpečnostní přeliv v levobřežní části nádrže, který lze využít v případě, že by do nádrže nateklo extrémní množství vody a hrozilo by přelití a poškození hráze. Protipovodňová opatření zatím nebylo nutné použít," vysvětluje hrázný.

Jeden z návštěvníků se zajímá, jak se letošní suchá zima projevila na stavu vody v nádrži. „Po zimě je stav dá se říct normální. Zrovna teď se vypouští Maršovský rybník, vody je tedy dost. Přítok se dá zlepšit i pomocí dvou přivaděčů. Pracuji tu od roku 1991 a nádrž měla vždy dostatek vody," doplnil Hovorka.

Následuje krátký výklad ve vtokovém objektu. Pak se vracíme zpět na hráz, kde se dozvídáme, jak je hráz a celá nádrž zabezpečená, jak se neustále vše hlídá a měří, například pomocí pozorovacích vrtů a nového patního drenu.

Nachytal i pytláky

Po schůdkách scházíme dolů a pokračujeme dovnitř hráze, kde se nachází komunikační štola se strojovnou. Za betonovou zdí strojovny hučí voda z bezpečnostního přelivu. Pod námi se nalézá odpadová štola, kudy teče voda ven z nádrže do potoka. Kromě popisu technického zázemí strojovny, kde nechybí ani další bezpečnostní prvky, nám Hovorka prozradí i několik perliček. Jako hrázný tu pracuje od roku 1991, čtyři roky jako vedoucí. Čtyři roky tu i přímo bydlí. „Už jsem se setkal s pytláky, neukázněnými houbaři nebo cyklisty. Někdy jsem na ně musel volat i policii. Mám na starost údržbu strojovny, hráze a jejího okolí. Provádím kontroly na lodičce i pochůzkou. Mám na starost také tři potoky, ze kterých je voda do nádrže svedena. Jsou tu ještě i další zaměstnanci," říká.

A jak se líbila exkurze návštěvníkům? „Bylo to moc zajímavé. Mám tady kousek odtud chatu, tak jsem se přišel podívat. Kdysi dávno, jako ještě malý kluk, jsem tu byl s rodiči na výletě," sděluje své dojmy jeden z návštěvníků.

Vodárenská nádrž Hubenov

Vodárenská nádrž Hubenov na Maršovském potoce se nachází 620 metrů nad soutokem Maršovského potoka s řekou Jihlavou. Účelem nádrže je akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody v jihlavském Hosově, která dodává pitnou vodu pro Jihlavu, ale i okolí. Nádrž se stavěla v letech 1968 až 1972. Součástí byly i úpravy Jedlovského a Jiřínského potoka.

Manipulaci s vodou zajišťuje sdružený funkční objekt, který se skládá z vtokového objektu vysunutého před zemní hráz, šachtového bezpečnostního přelivu, komunikační štoly se strojovnou a štoly spodních výpustí, která slouží k odběrům vody a k vypouštění vody z nádrže. Koruna sypané hráze se nachází v nadmořské výšce 523,6 metrů nad mořem. Celkový objem nádrže je 3,385 milionů metrů krychlových. Zatopená plocha činí 55 hektarů. Výška hráze nade dnem je 19 metrů, délka hráze v koruně je 341 metrů a šířka koruny je 4,5 metru. Plocha povodí je 20,2 kilometrů čtverečních. Maximální hloubka v nádrži je 15,6 metru, v nejdelším místě nádrž měří 1,6 kilometru.

V létě je v nádrži průhlednost i čtyři metry. Ve třech výškových úrovních vtokového objektu jsou umístěny vodárenské odběry, díky nimž lze dle okamžité jakosti vody v nádrži přizpůsobit kvalitu odebírané vody.

Ta je pomocí vodárenského potrubí odváděna samospádem přes Rantířov na úpravnu vody Hosov. Pro udržení jakosti vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma vodního zdroje. Platí tam tedy zákaz vstupu.

ZUZANA MUSILOVÁ