"První prohlídka se koná v deset hodin, provázet budou studenti VŠPJ a je zaměřena na rodiny s dětmi. Součástí bude malý kvíz a odměna. Zbylé prohlídky povedou akademičtí pracovníci VŠPJ z Katedry cestovního ruchu. Ty začínají ve třináct a čtrnáct hodin. Všechny prohlídky začínají před turistickým informačním centrem, které se nachází v budově radnice na Masarykově náměstí," řekla Magdalena Martini z oddělení marketingu a propagace.

Prohlídky se konají v rámci celostátní akce, kterou každoročně organizuje Asociace průvodců ČR u příležitosti Mezinárodního dne průvodců.

Škola pořádá ještě jednu akci zaměřenou na turistiku a cestovní ruch. Je to 14. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu – příležitost pro venkov, která chce poukázat na možné přínosy rozvoje cestovního ruchu pro venkovské oblasti. Proběhne diskuse nad pozitivy a negativy rozvoje cestovního ruchu na venkově, vlivu cestovního ruchu na místní obyvatele, samotné atraktivity, kvalitu života a podobně.

"Na konferenci vystoupí například Zdenka Nosková – předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, který hájí zájmy podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice a aktivně podporuje jejich činnost," doplnila Martini.