Kanape, matrace nebo záchodové mísy ke kontejnerovým stáním a popelnicím nepatří. V krajském městě je však tento jev velice častý. Podle Martina Málka ze Služeb města Jihlavy ve městě týdně likvidují třicet takových černých skládek. Lidé si totiž vůbec neuvědomují, že odkládáním věcí z domácností k popelnicím zakládají malé černé skládky.

„Malé černé skládky narůstají. Jde o odpad, který je uložený tam, kde být nemá. Příkladem může být kanape u kontejnerů nebo televize vedle červených kontejnerů na elektroodpad," uvedla vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Katarína Ruschková.

„Většinou to je větší odpad z domácností. Jde obvykle o staré skříňky, matrace, části postelí, záchodové mísy a další odpad, který vzniká při renovaci domů a bytů," popsal nejčastější prohřešky u popelnic Málek.

Nejhorší situace je dle něj na největším jihlavském sídlišti Březinky. „Možná je to dané tím, že je tam největší koncentrace lidí. Nicméně jde o pohodlnost, přičemž dnes ve městě fungují tři sběrné dvory a dva z nich jsou otevřené i během soboty," uvedl Málek.

Ruschková si myslí, že původní úmysl lidí může být často dobrý. Například v případě, že ke kontejnerům dají pytel s oblečením. „Lidé to dost často dělají z bohulibých důvodů. Chtějí, aby si sociálně slabší spoluobčané vybrali oblečení pro sebe a rodinu. Zkušenosti jsou však takové, že se to nakonec rozhází po ulici anebo to roztahají psi a je z toho nepořádek," dodala Ruschková.

Řešení je přitom jednoduché. Ve městě existuje sedmnáct malých a tři velké kontejnery na textil a navíc fungují i charitní vagony.

Podle Málka se však pohodlnost lidí prodražuje. Tento objemný odpad, který patří v prvé řadě na sběrné dvory, se musí odvážet zvlášť. Tudíž se musí doobjednávat další svozy. Na nezodpovědnost některých lidí doplácí i poctivci. Likvidace těchto malých černých skládek se totiž promítá i do konečného poplatku za odpad. „V tomto případě už nejde o vývoz, ale o likvidaci černých skládek. Za tuto likvidaci platí každý z nás v ročním poplatku zhruba sedm korun," vysvětlila Ruschková.

V Jihlavě je poplatek za svoz odpadu ve výši 680 korun. Minulý rok byl však spuštěn motivační program, ve kterém může být lidem odpuštěno 65 korun z poplatku. To však musí splnit podmínky.

Jednou z nich je i vývoz odpadu do sběrných dvorů. Pokud to lidé udělají alespoň čtyřikrát do roka, budou platit pouze 615 korun. Druhým způsobem je snížení frekvence vývozu popelnic.