Vše je navíc tematicky sladěné. „Každý rok si zvolíme celoroční téma. Kromě toho, že učíme, se letos věnujeme světu rekordů. Tomu odpovídá výzdoba vstupních dveří, budeme sestavovat třídní rekordy a podobně,“ vysvětlil ředitel školy Richard Března. „Zvelebujeme tak naší školu,“ dodal. Do zdobení se přitom zapojují všechny děti ze školy v rámci vyučování.

Počet dětí, ač sem dochází ze dvanácti obcí, se pohybuje kolem stovky. „Letos máme 104 dětí, což je o jednoho více než loni a o tři více než předloni. Ve škole na výjimku je pro nás stovka nutnost a každý žák je pro nás obrovské plus,“ řekl ředitel. Zhruba polovina dětí je ze Zhoře, dochází ale také děti z Nadějova, ze Stáje a pak z Arnolce, Jersína, Dobroutova, Jamného nebo Rybného. „Poslední dobou tady máme hodně žáků z Polné. Ve velké škole tam měly většinou děti problémy, přijdou sem do klidnější atmosféry a jsou v pohodě,“ srovnává Března.

V první třídě je letos třináct dětí, které už umí první čtyři písmenka. Jsou to E, L, M a A. Na školní režim si prý zvykly snadno. „Nebyl problém s příchodem ze školky. Na režim jsou zvyklé a také znají prostředí i paní učitelky a učitele,“ podotkla jejich třídní učitelka Miroslava Dubová.

Příští týden představíme prvňáčky ze ZŠ Věžnice.