K realizaci však potřebují získat dotaci, o niž si právě zažádali. Pokud dotaci dostanou, tak se na opravy vrhnou příští rok během letních prázdnin.

Základní škola v ulici Nad Plovárnou plánuje modernizovat počítačovou a jazykovou učebnu. Obě třídy by mohly projít komplexní rekonstrukcí, a dostaly by taki moderní vybavení. Nové počítače a nábytek by nahradily dosavadní zastaralé vybavení. Bude se také rozšiřovat plocha jedné z místností. „Jazyky a vědu je potřeba rozvíjet. Počítačovou techniku máme v těchto učebnách zastaralou, tak bychom ji chtěli obnovit," situaci na základní škole v ulici Nad Plovárnou přiblížil její ředitel Jiří Šaufl. Předpokládané náklady projektu činí čtyři miliony korun.

Žádost o dotaci poslala i Základní škola v Křížové ulici. Ta požaduje vylepšení dvou učeben a jejich kabinetů. Žáci by tak dostali novou třídu pro výuku chemie a fyziky. Navíc by se měla zlepšit místnost dílen. „U nás je řada studentů, kteří zvažují učební obory jako své budoucí studium. Proto jim chceme vylepšit prostředí a dát pomůcky, které jim pomohou v přípravě na jejich budoucí povolání," sdělila ředitelka školy Jana Nováková Hotařová. Škola by mohla dostat více jak jeden milion korun na rekonstrukci.

NOVÁ UČEBNA JAZYKŮ

O dotaci usiluje také jihlavská Základní škola T. G. Masaryka. Zde by mohla vzniknout nová jazyková učebna, kterou škola zatím nemá. „Jednalo by se o první učebnu jazyků na naší škole. Místo by zde bylo pro čtyřiadvacet studentů," řekl ředitel Petr Mouryc.

Učitelé jazyků by tak mohli k výuce používat moderní technologie a interaktivní tabuli. Kompletně by se také rekonstruovala učebna dílen, která by zároveň dostala nové vybavení. Náklady na realizaci tohoto projektu jsou ve výši více jak dvou milionů korun.

Tři jihlavské základní školy chtějí v rámci Integrovaného operačního programu získat dotaci a s ní peníze pro vylepšení svých učeben. „Město uhradí pouze deset procent z celkových nákladů každého projektu. Podstatná bude dotace, ta zaplatí devadesát procent," řekl o finančních podmínkách dotací primátor města Rudolf Chloupek. „Pokud by školy dotaci nezískaly, projekty nebudou moci být realizovány," dodal.

ZUZANA RODOVÁ