Dobrovolníci sbírali odpad na veřejných prostranstvích, zelených plochách a příjezdových komunikacích v blízkosti závodu Bosch Diesel, s.r.o., v průmyslové zóně Jihlava-Pávov. Akci Čistá Vysočina pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina vždy v jarním období. Cílem akce bylo zapojit co možná nejvíce obyvatel Kraje Vysočina, zejména pak děti a mládež, a motivovat je ke společné úklidové akci jejich blízkého okolí.

„Přišla jsem pomáhat společně s mojí sestrou Zuzankou. Snažíme se chodit každý rok a už tu máme mezi ostatními dětmi kamarády,“ svěřila se jedna z nejmladších účastnic, devítiletá Markétka Jančíková. „Potěšilo mě, že jsem děti k účasti nemusela přesvědčovat, naopak se o akci aktivně zajímaly. Přítomnost ostatních dětí, viditelný výsledek odvedené práce a pochvala od organizátorů je jen utvrdila v tom, že práce pro životní prostředí má smysl,“ řekla k účasti svých dcer Michaela Jančíková.

Dobrovolnická aktivita zaměstnanců je vítaná

„Výsledkem letošní úklidové akce bylo přes padesát pytlů s odpadem o váze okolo pěti set kilogramů. Zachovat region Vysočiny v čistotě je zájmem každého z nás. Těší mne, že se naši zaměstnanci, společně se svými dětmi, aktivně zapojují formou dobrovolnické práce do ochrany životního prostředí,“ sdělil k úklidové akci obchodní ředitel firmy Bosch Diesel, s.r.o., Ralph Klaus Carle.

Zaměstnanci firmy Bosch Diesel v Jihlavě se zapojují do jarního úklidu pravidelně od roku 2013, za tu dobu pomohli odstranit z přírody na 6,5 tuny odpadků.

Ve jihlavské firmě Bosch Diesel, s.r.o., pracuje v současnosti přes pět tisíc zaměstnanců. V roce 2018 slaví firma Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava 25 let od svého založení.