Všechny děti se dostaly do své preferované školy. „V současnosti ale ještě řešíme asi šedesátku duplicit, kdy rodiče poslali přihlášku na více základních škol,“ podotkl vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy jihlavského magistrátu Tomáš Koukal.

Oproti loňsku ubylo odkladů. V roce 2023 jich školy vyřídily 162, letos jich udělily 123.

Velkolepé oslavy sta let ZUŠ Jihlava se budou prolínat celým školním rokem 2024/2025.
Oslavy sta let ZUŠ Jihlava za milion. Vyvrcholením bude koncert s Čechomorem

Aktuálně se na zápisy připravují jihlavské mateřské školy Mozaika, Demlova 28 a Nad Plovárnou. Konat se budou 6. a 7. května a volných je více než pět set míst.

„Předpokládáme proto, že děti s trvalým pobytem nebo místem pobytu v Jihlavě, které jsou narozené do konce října 2021, se do školek dostanou,“ řekl Tomáš Koukal.

Ten doporučuje, aby šli rodiče s dětmi k zápisům do své spádové mateřské školy.

Ilustrační foto.
Útok nožem v Dobroníně. Nepříčetný mladík napadl muže, skončil na psychiatrii

„Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je potřeba předložit vyplněnou žádost o přijetí dítěte do dané školky, lékařské potvrzení o očkování - netýká se pouze předškoláků, rodný list dítěte k ověření totožnosti a trvalého bydliště, doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce a vyplněný zápisový list,“ vyjmenoval vedoucí odboru školství.

U cizinců je potřeba kopie dokladu o pobytu v České republice.