K zápisu je nutné s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Povinnost zapsat žáka se škole ukládá podle jejího stanoveného školského obvodu, tedy podle místa trvalého bydliště. Právem každého rodiče je možnost volby školy pro své dítě.

Anna Nováková oslavila sté narozeniny.
Stoletá oslavenkyně: v Jihlavě je jí zima, ráda vzpomíná na rodnou Poštornou

„V případě, že rodiče zvolí školu mimo spádovou oblast a vybraná škola má naplněnou kapacitu, nemusí ředitel školy požadavku zákonných zástupců vyhovět,“ upozornil vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy jihlavské radnice Tomáš Koukal.

Povinnost dostavit se k zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024/2025 se vztahuje na děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 a dále na děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Informace o místě a časovém harmonogramu zápisu najdou rodiče na webových stránkách škol.