V něm se jako opatření navrhuje provést úpravy na okolních pozemcích, které patří městu. „Hlavní příčinou vytopení sklepa bytového domu byla podzemní voda, která vnikla do sklepení z okolních prostor po přívalových srážkách,“ uvádí v posudku hydrolog Stanislav Březina.

24 kubíků vody

Při posledním zaplavení sklepů 8. července, podle obyvatele domu Mojmíra Sedláčka, do podzemní části domu nateklo přibližně čtyřiadvacet kubíků vody.

Radnice řešení problému na svém pozemku nedávno odmítala. „Sdružení vlastníků jako řešení požadovalo snížení okolního terénu. Terén upravovat nebudeme, město za současný stav nenese žádnou odpovědnost,“ řekl Deníku před více než měsícem Miroslav Kašík z odboru rozvoje města.

Nově vypracovaný posudek navrhuje, jakým způsobem havarijní stav řešit. Podle Březiny problém vyřeší důkladné a pravidelné čištění kanalizace v okolí domu, včetně šachet, jejichž poklopy jsou zarostlé vegetací. To podle autora posudku svědčí o opomíjení jejich údržby řadu let. Bude nutné vybudovat kanalizační svod, který vodu z okolí domu odvede do stávající kanalizace. Do ní musí být navíc odvedeny všechny výkopy v okolí domu, včetně již deset let nefunkčního teplovodu.

V posudku také stojí, že provedenými pracemi byl prokázán hlavní nápor podzemních i povrchových vod z ulice Bratří Čapků a podél Žižkovy ulice až k bytovému domu. Podzemní voda se podle hydrologů do sklepů stéká také od hřbitova.

„Posudek nám dal za pravdu v tom, co jsme tvrdili od začátku. V žádném případě nejsme viníkem havarijního stavu,“ vyjádřil se po seznámení s posudkem Sedláček.

„V posudku je napsáno, že úpravy by bylo vhodné provést na pozemku města. Z toho ale nevyplývá, že město je za stávající stav odpovědné,“ poznamenal včera mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Více si můžete přečíst v pátečním vydání Jihlavského deníku.