Jaké budou hlavní změny v novém systému parkování?

Parkovací oprávnění bude možné vyřizovat on-line, ať už pro rezidenty či návštěvníky. Za okna aut už nebude třeba umísťovat parkovací karty nebo parkovací lístky. Rezidentům a abonentům nově vznikne možnost využití volných hodin pro návštěvy nebo řemeslníky.

Rozšíří se stávající rezidentní zóny?

V centru města funguje rezidentní parkovací zóna od roku 2004. V roce 2013 se rozšířila na sídliště Srázná a U Pivovaru. Nový systém parkování transformuje současně parkovací zóny a v letošních dvou etapách je rozšíří. Nejprve v květnu směrem na západ až ke Štefánikovu náměstí a směrem na sever až k Fritzově ulici, později v září pak dále na sever až k železniční trati a Okružní ulici.

K prvním zásadnějším změnám v parkování dojde v Jihlavě od května 2023.K prvním zásadnějším změnám v parkování dojde v Jihlavě od května 2023.Zdroj: poskytlo město JihlavaJakých všech parkovišť se změny týkají?

Nový systém parkování se bude zavádět ve vymezených oblastech města. Nebude a ani nemůže být zaváděn na soukromých plochách a parkovištích, např. v Křížové ulici.

Co znamená modrý, oranžový a fialový režim parkování?

Barvy odlišují tři režimy parkování, budou uvedeny na svislých dopravních značkách.

Modrá barva označuje rezidentní režim. Parkování je určeno hlavně místním rezidentům a abonentům. Návštěvníci zde mohou také parkovat, ale pouze krátkodobě a musí uhradit cenu za krátkodobé parkovací oprávnění – v mobilní aplikaci nebo parkovacím automatu. V modrém režimu bude většina parkovacích stání.

Oranžová barva označuje návštěvnický režim. V pracovních dnech od 7.00 do 17.00 tam mohou zaparkovat jen návštěvníci, parkovné uhradí v parkovacím automatu nebo mobilní aplikaci. Místní rezidenti a abonenti zde mohou parkovat ve stejném režimu jako návštěvníci. V ostatní době a ostatních dnech budou tato parkoviště v modrém, tedy rezidentním režimu. V oranžovém režimu budou parkoviště na Masarykově náměstí, v ulicích Palackého, Komenského a Jana Masaryka a v jižní části třídy Legionářů.

Fialová barva označuje střednědobý režim. Parkování je určené místním rezidentům a abonentům, ale také návštěvníkům, kteří zde mají zvýhodněnou sazbu za parkování v maximální délce 13 po sobě jdoucích hodin, a to 50 korun. Fialový režim bude na parkovištích v okolí střední části třídy Legionářů.

U Štefánikova náměstí parkují desítky aut. Zřejmě tak budou stát i potom, co to nebude zadarmo.
Přehledně: Jak se změní parkování v Jihlavě

Od kdy budou změny?

V oblastech 01 centrum, 02 Tyršova, 03 Havlíčkova jih, 32 Křižíkova a 52 U Pivovaru bude nový systém parkování spuštěn v květnu 2023. V oblastech 04 U Městského nádraží a 05 Úvoz bude nový systém parkování spuštěn později během roku 2023. V dalších oblastech bude nový systém parkování postupně připravován na roky 2024 a další.

Jaká bude cena?

Cena ročního parkovacího oprávnění pro všechny rezidenty bude stejná jako dosud v centru města, tedy 1 200 korun. Pro abonenty se cena prvního oprávnění snižuje na 4 800 korun, abonentům se však současně snižuje počet vydávaných parkovacích oprávnění. Krátkodobé parkování v návštěvnické režimu bude v centru města i nadále stát 30 korun za hodinu, mimo centrum města pak bude jednotná cena ve všech režimech 20 korun za hodinu.

Zůstanou v nových parkovacích zónách nějaká parkovací místa s volným parkováním?

Nedostatek parkovacích stání pro místní obyvatele a podnikatele je v zaváděných parkovacích zónách značný. Většina ze stávajících parkovacích stání tedy bude určena právě místním. Návštěvníci budou moci v zónách zaparkovat krátkodobě po úhradě parkovacích oprávnění nebo na parkovací kotouč, případně pouze zastavit na vhodných místech pro vyložení či naložení osob nebo nákladu. Některá místa zůstanou mimo systém parkování alespoň v některých dnech či časech.

K prvním zásadnějším změnám v parkování dojde v Jihlavě od května 2023.K prvním zásadnějším změnám v parkování dojde v Jihlavě od května 2023.Zdroj: poskytlo město Jihlava

Jak bude prováděna kontrola?

Kontrolu bude provádět městská policie, nejprve pochůzkami hlídek, později s využitím automatizovaného systému – kamerového auta monitorujícího parkující auta.

Bude dále možné parkovat na stíratelný parkovací lístek?

V novém systému parkování již nebude možné parkovat na stíratelný parkovací lístek. Náhradou těchto stíratelných parkovacích lístků bude mobilní aplikace pro úhradu krátkodobého parkování.

Bude možné nevyužité parkovací lístky vrátit?

Ano, nevyužité stíratelné parkovací lístky bude možné vrátit do 30. září letošního roku na pokladnách magistrátu města - na adrese Hluboká 8 nebo Tyršova 18.

Jak bude možné zaparkovat vozidlo návštěvníka?

Parkovací místa u významných cílů (na Masarykově náměstí, v Komenského ulici u divadla, v Palackého ulici u banky nebo u DKO) budou přes den určena pouze návštěvníkům. Parkovné bude možné zaplatit na místě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Ostatní parkovací místa v oblastech se zavedeným systémem parkování budou určena hlavně místním rezidentům a abonentům. Návštěvníci mohou také zaparkovat, parkovné budou moci zaplatit prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo v nejbližším parkovacím automatu.

Kde může v novém systému parkovat návštěvník?

Pro krátkodobé parkování návštěvníků v denní době pracovních dní jsou určená parkovací stání v oranžovém, tedy návštěvnickém režimu. Tato parkoviště budou na Masarykově náměstí, v ulicích Palackého, Komenského a Jana Masaryka a v jižní části třídy Legionářů. Pro delší parkování návštěvníků v řádu hodin jsou určena parkoviště ve fialovém, tedy střednědobém režimu, Návštěvníci je naleznou v okolí třídy Legionářů. Výhodou pro návštěvníky je sazba při parkování v maximální souvislé délce  do 13 po sobě jdoucích hodin ve výši 50 korun. Návštěvníci mohou parkovat také modrém, tedy rezidentním režimu. Parkování ale bude dražší.

Nové dopravní značení v ulicích Jihlavy.
Dopravní změny v ulicích Jihlavy. U zimáčku se bude jezdit z kopce

Jaké budou možnosti parkování pro pracující ve zpoplatněné oblasti?

Pokud potřebují návštěvníci – zaměstnanci parkovat ve veřejných prostorách, doporučujeme využít pro parkování oblasti se zvýhodněnou sazbou parkovaného, např. v okolí třídy Legionářů nebo na parkovišti za Billou.

Zůstanou dále v Jihlavě parkovací automaty na náměstí?

Parkovací automaty zůstanou ve stejných lokalitách, pouze dojde k jejich modernizaci a změně provozovatele, kterým bude nově město Jihlava.

Jaká bude cena za krátkodobé parkování?

V centru města v oblasti 01 vyšší, v ostatních oblastech nižší. Bude stanovena minimální cena za parkování (v návštěvnickém režimu v centru 15 korun a mimo centrum 10 korun za první půlhodinu), následně se bude platit jednotná sazba, která se nebude s dalšími hodinami navyšovat (v centru 30 korun a mimo centrum 20 korun za hodinu). V rezidentním režimu v centru bude cena vyšší (40 korun za hodinu), v rezidentním režimu v centru i mimo centrum však budou stanoveny maximální limity parkovného za den. Nejvýhodnější parkování na několik hodin bude ve střednědobém režimu v okolí třídy Legionářů (při parkování do 13 hodin maximálně 50 korun).

Parkování v principu květinky – jak to bude fungovat?

Každý rezident nebo abonent má svoji parkovací oblast – tedy vymezenou oblast města, ve které má trvalý pobyt, vlastní nemovitost nebo má sídlo či provozovnu. Vozidlo s vydaným dlouhodobým parkovacím oprávněním může zaparkovat na vyznačených parkovacích místech v této svojí oblasti a také ve všech oblastech sousedních s výjimkou oblasti 01 centrum. V této oblasti mohou parkovat pouze držitelé dlouhodobého parkovacího oprávnění pro oblast 01 centrum (s tím, že mohou využít systému květinky) a držitelé krátkodobého parkovacího oprávnění. Tedy například rezident z Tyršovy ulice tak může zaparkovat ve své oblasti 02 Tyršova, ale také v sousedních oblastech 03 Havlíčkova jih, 04 U Městského nádraží, 52 U Pivovaru a od roku 2024 i v oblasti 55 Zborovská.

Jak budou fungovat volné hodiny?

K prvnímu dlouhodobému parkovacímu oprávnění na 12 měsíců získá každý rezident i abonent 200 volných hodin. Stejný kredit si může každý rezident i abonent zakoupit dodatečně – ten, který vůbec nevlastní či neprovozuje automobil, i ten, který již má volné hodiny k dlouhodobému parkovacímu oprávnění. Z tohoto kreditu může rezident i abonent čerpat na krátkodobé parkování svých návštěv – např. příbuzných nebo řemeslníků. Tyto volné hodiny přitom budou platit v celé jeho „květince“. Při příjezdu návštěvy rezident i abonent zadají registrační značku vozidla a čas v celých hodinách, po které bude danému automobilu platit volné parkování, maximálně 24 hodin.

Na čerpání zakoupených volných hodin bude 12 měsíců. Nevyčerpané volné hodiny se nepřevádějí do dalšího období.

Je možné si v Jihlavě zaplatit konkrétní parkovací místo?

Ve veřejném prostoru nikoliv. Mimo veřejný prostor je možné využít nabídky pronájmu parkovacích míst na pozemcích města nebo na soukromých pozemcích.

Mám vydanou parkovací kartu, ale stejně nemám kde parkovat!

Zákon definuje pojem, kdo je rezident – ten, kdo má na adrese trvalý pobyt, nebo je majitelem nemovitosti, a kdo je abonent – ten, kdo má v místě sídlo nebo provozovnu. Rezidentům i abonentům, pokud splní podmínky a zároveň doloží právní vztah k vozidlu, je parkovací oprávnění vydáno. Parkování rezidentů a abonentů je možné nejen ve „vlastní“ oblasti parkování, ale v širokém okolí v rámci „květinky“. Je možné, že v nejbližším okolí adresy budou kapacity parkování vyčerpány ostatními rezidenty či abonenty, lze však předpokládat, že v širším okolí bude volné parkovací místo k dispozici.

Kde si mohu parkovací oprávnění vyřídit?

Rezidenti i abonenti si mohou své dlouhodobé parkovací oprávnění vyřídit osobně na odboru dopravy v Tyršově ulici 18. Rezidenti budou mít možnost si dlouhodobé parkovací oprávnění vyřídit také on-line na portálu občana.

Kdo si může o dlouhodobé parkovací oprávnění požádat?

O dlouhodobé parkovací oprávnění budou moci požádat rezidenti s trvalým pobytem nebo vlastnící nemovitost a abonenti se sídlem nebo provozovnou. Adresa trvalého pobytu, nemovitosti, sídla nebo provozovny musí být ve vymezené oblasti města.

Kdy bude možné požádat o parkovací oprávnění?

O dlouhodobá parkovací oprávnění v novém systému parkování bude možné požádat nejdříve od 2. května 2023.

Jak budou v novém systému parkovat nájemníci?

Nový systém parkování se zaměřuje na dlouhodobé parkování místních obyvatel, tedy osob s trvalým pobytem. Nájemníci mají tři možnosti – mohou si zřídit v pronajatých bytech trvalý pobyt, hradit krátkodobé parkovné nebo dlouhodobě parkovat mimo veřejné prostory.

Bude možné kartu vyřídit online? I právnické osoby pomocí datové schránky?

On-line si budou moci dlouhodobé parkovací oprávnění vyřídit rezidenti. V případě abonentů tak zůstane nezbytná cesta na odbor dopravy v Tyršově ulici 18.

Jaké právní vztahy k vozidlu budou akceptovány?

Žadatel o dlouhodobé parkovací oprávnění musí být vlastník nebo provozovatel vozidla Dále může užívat vozidlo na základě společného jmění manželů, leasingové nebo úvěrové smlouvy (uzavřené se subjektem, který je k této činnosti oprávněn), může mít vozidlo v dlouhodobém pronájmu (od subjektu oprávněného k této činnosti) nebo má vozidlo svěřeno k dlouhodobému užívání zaměstnavatelem nebo jako člen orgánu právnické osoby.

U Štefánikova náměstí parkují desítky aut. Zřejmě tak budou stát i potom, co to nebude zadarmo.
Parkování v Jihlavě: více placených zón, zruší bezplatné stání na náměstí

Bude i dále papírová karta do vozidla?

Papírkové karty, které rezidenti a předplatitelé současného systému parkování umísťovaly za čelní sklo parkujícího auta, již nebudou používány. Rezidenti a abonenti získají v novém systému potvrzení o získání dlouhodobého parkovacího oprávnění. Kontrolu bude provádět městská policie, kdy elektronicky načte registrační značku vozidla a porovná ji s údaji v centrální databázi.

Jsem rezident nebo abonent a mám platnou parkovací kartu do září 2023, bude mi platit až do konce platnosti nebo musím požádat o novou?

Vydaná parkovací karta bude platit až do skončení platnosti podle starých pravidel. V září pak navštívíte úřad, nebo si novou žádost vyřídíte on-line podle nového platného nařízení.

Bude možné si znovu kartu vyřídit na rok?

Dlouhodobé parkovací oprávnění bude možné vyřídit na 3, 6 nebo 12 měsíců.

Zdroj: město Jihlava