Ačkoliv hejtmanství na konci března uvádělo, že stavby obou zastávek musí být hotové za dva měsíce a že na první z nich má stavební firma jen měsíc, nyní je vše jinak. Stále se pracuje na první straně vozovky, ve směru ke křižovatce u City Parku. „Tento první autobusový záliv by měl být stavebně hotov zhruba do poloviny května, druhý do 20. června,“ uvedl Karel Liška z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Za prodloužením prací stojí zejména neúnosná zemní pláň pod konstrukcí zastávkového zálivu, kterou bylo nutné sanovat. „Dále přítomnost zřejmě starých základů budov pod chodníkem, které bylo nutno odstranit z důvodu vybudování homogenní konstrukce vozovky pod zálivem,“ vyjmenoval Liška komplikace, které s sebou výstavba nesla.

Až bude první zastávka hotová, přesunou se stavební práce na druhou stranu vozovky. Očekává se, že doprava zůstane plynulá. Zúžení do jednoho pruhu bude ve směru od City Parku jen v místě výstavby, před semaforem pak už budou opět dva pruhy. „Pokud by došlo ke komplikacím, je připraveno variantní řešení, obdoba současného stavu,“ prozradil Liška závěrem.

Ve chvíli, kdy skončí práce na jedné i druhé straně vozovky, měla by jihlavská radnice upravit synchronizaci semaforů na nedávno instalovaném semaforu na křižovatce Hradební a Žižkovy ulice.