„Získání stavebního povolení a zahájení stavebních prací předpokládáme v polovině roku 2017," uvedl starosta Telče Roman Fabeš.

Nový domov pro seniory bude mít kapacitu 120 lůžek 
a 70 zaměstnanců. Součástí zařízení má být kromě lůžkové části také odlehčovací služba a denní stacionář, společenské prostory, fitness a zázemí pro dětskou skupinu. „V zadní části areálu pak bude obnovena dřívější zahrada," dodal Fabeš.

Nové zařízení má být zařazeno do krajské sítě sociálních služeb.

IVANA HOLZBAUEROVÁ