Jednání řídil do zvolení starosty Jaromír Váňa, jmenovaný v únoru do funkce správce obce ministerstvem vnitra.

Starostou zvolili zastupitelé pěti hlasy ze šesti přítomných Stanislava Munducha. Místarostkou se stala Lenka Procházková, když dostala všechny hlasy přítomných. Ze zasedání se omluvil sedmý zastupitel Petr Hlaváček, jenž byl v nepřítomnosti zvolen předsedou finanční komise. Předsedkyní kontrolního výboru zvolilo pět zastupitelů Marii Fréharovou.

Správce Jaromír Váňa předal správu obce o 185 obyvatelích novému vedení a přednesl zprávu o výsledcích hospodaření obce pod nucenou správou ministerstva vnitra.

Konec jednání provázela bouřlivá rozprava o požadavcích místního občana Milana Palána, který svými stížnostmi a žádostmi paralyzoval minulé zastupitelstvo tak, že před koncem loňského roku odstoupilo včetně starostky a místostarosty. Stěžovatel údajně požaduje za obecní peníze vysušit svůj vlastní pozemek.

„Abychom mohli v obci pracovat, je třeba napřed situaci zklidnit. Věřím, že dohoda a panem Palánem je možná, jednali jsme v rámci soudního sporu už třikrát o smír. Ovšem za mým názorem o tom, že obec nesmí v žádném případě investovat peníze do cizích majetků, si stojím pět let beze změny,“ řekl dnes reportérovi Deníku novopečený starosta.

Za dva týdny zastupitelé budou v řešení zapeklité situace pokračovat.