Na Prvního máje před padesáti šedesáti lety jihlavské náměstí praskalo ve švech. Volání hlasatele dunělo náměstím z amplionů městského rozhlasu a dechové hudby vytrubovaly do kroku v prvomájovém průvodu. Pod obřími obrazy Lenina, Marxe a Engelse kráčely stovky a tisíce Jihlavanů malých i velkých. Náměstím se neslo volání hurá a sláva! Les pionýrských šátků svítil červeně v bílých košilích, modře zářily košile svazáků.

Hlas z amplionu horlivě vítal další účastníky průvodu. „A již vidíme naše průmyslováky. Zdravíme budoucí techniky a inženýry, kteří nám vyrobí stroje a auta! A nyní projíždí alegorický vůz s kravičkou! Mléka bude dost, vítáme mlékaře z Lacrumu, zdravíme mléko pro naše děti a zdravý život! Hurá, sláva. A další alegorický vůz veze obří trysku a čerpadlo, zdravíme Motorpal! Sláva, hurá,“ dunělo náměstí a vlna za vlnou ze škol a závodů, úřadů a institucí se valila kolem tribuny. Učitelé i prvňáci až deváťáci zdravili radostným voláním představitele města a komunisty na tribuně. Zhora znělo: „Sláva našim školákům, učitelům.“

MHD v Jihlavě. Ilustrační foto.
Zdražení bylo nevyhnutelné. Revoluce v jihlavské MHD je tady

Podnikoví svazáci z továren vybírali předem, kdo ponese těžké obrazy státníků. Komunisté a milicionáři se jich ujímali bez řečí. Někteří portréty a těžké prapory stavěli do chodeb a průjezdů domů a utíkali z průvodu na pivo. „Sláva, ať žije KSČ, ať žije dělnická třída, ať žije Sovětský svaz,!“ znělo o svátku práce jihlavským náměstím.

Jihlavská radnice přestavila parklet přímo na místě v Palackého ulici.
Káva s přáteli místo parkovacího místa? V Jihlavě zkouší parklet, podívejte se

Dechové hudby vyhrávaly, pochodovaly i lidové milice, pomocná stráž Veřejné bezpečnosti, zdravotní sestřičky, inspektoři veřejného pořádku a všichni Jihlavané zdravili komunisty na tribuně.

Není od věci připomenout historicky vůbec první První máj na Jihlavsku. Nikde ani živáčka, jen v Kamenici se sešlo ve čtvrtek 1. května roku 1890 necelá padesátka dělníků. Volali po osmihodinové pracovní době, zákazu zaměstnávat děti a po dalších úlevách. Podle historika Františka Hoffmanna se nedělo nic výjimečného. „Příspěvky byly čteny z papírků popsaných olůvkem a nekonal se žádný průvod ani demonstrace. Účastníci provolali jen „Sláva“ a rozešli se,“ uvedl Hoffmann s tím, že v samotné Jihlavě nikdo nepořádal žádnou akci, což policejní komisařství s radostí ocenilo. Jen list Mährischer Grenzbote uvedl, že na Prvního máje byla vytlučena občanům v několika domech okna a že v tom lze spatřovat činnost dělnického hnutí.

STANISLAV JELÍNEK