V každé domácnosti přibudou vedle klasické popelnice na komunální odpad ještě žluté a modré na tříděný odpad. Čárový kód umožní spočítat, kolik popelnic v daném městě bylo za jeden svoz vysypáno. Na jiném místě si zase svazek obcí zajistí služby související s nakládáním s odpady jinak.

To jsou postupy obecních samospráv na Jihlavsku, které se chtějí do budoucna vyhnout tomu, aby za odpady platily třeba i dvojnásobné ceny, než je tomu nyní. V roce 2024 totiž u nás vstoupí v účinnost zákaz skládkování komunálního odpadu. Maximum odpadu by měli lidé vytřídit. A samosprávy vědí, že se čas na to, aby lidi donutily více třídit, povážlivě krátí.

Zvýšeným nákladům, které by zatížily nejen úřady, ale také peněženky obyvatel, chtějí obce na Jihlavsku předejít.

V Třešti například pořádají besedy pro obyvatele, na nichž jim vysvětlují změny, které je čekají už od ledna 2016, a to hned od Nového roku. A není jich zrovna málo.

Na první debatu v minulém týdnu přišlo několik desítek zájemců. „Přišlo asi čtyřicet lidí. Samozřejmě že chodí většinou ti, co se o problematiku zajímají. Druhá debata se v kině Máj uskuteční ještě 6. prosince," přiblížil starosta Třeště Vladislav Hynk (KDU-ČSL). Doplnil, že do budoucna radnice plánuje i diskuse s dětmi na základní škole.

V první fázi si lidé mohou během prosince v Technických službách Třešť vyřídit výpůjčku popelnic na plast a papír. „K dispozici je tři sta popelnic na papír a šest set popelnic na plast," upřesnil Hynk s tím, že nyní bude platit, že popelnice získají ti, kdo si o ně rychleji řeknou. V případě, že se městu podaří získat další dotace a bude zájem obyvatel, pořídí se v příštím roce ještě další nádoby na tříděný odpad do domácností.

S Novým rokem se obyvatelé musí připravit ještě na další novinku. Tou bude nová známka na popelnice s čárovým kódem. Ten umožní městu získat lepší přehled o tom, jak často lidé nechávají svou popelnici během roku vyvážet. „Tuto novinku zavádíme i ve vztahu k novému vyúčtování od svozové firmy, kdy budeme platit podle počtu vyvezených nádob, nikoli jako dosud danou částku za jedno svozové kolo," poznamenal Hynk.

Touto novou evidencí svozu popelnic chce mít město nejen přehled o tom, kolik nádob se během jednoho svozu vyveze, ale do budoucna chce podle toho upravit svozový kalendář. Nyní v Třešti vyvážejí komunální odpad každý týden.

Pokud se ukáže, že se z 1 500 popelnic na komunální odpad odveze například jenom osm set nádob, mohla by se frekvence svozu snížit. Místo jednou týdně by firma v Třešti vyvážela odpad například jen jednou za čtrnáct dní.

„Město v současné době na odpady doplácí. V součtu to dělá 1,5 milionu korun, které by se při zefektivnění nakládání odpadů mohly využít na jiné účely," zamyslel se starosta Třeště.

Poplatek za odpady ve městě patří k těm nižším, občané platí 492 korun za kalendářní rok, k této částce přidává město každému občanovi téměř 300 korun. „Naším cílem tedy bude více odpadů vytřídit, prodat či jinak využít. Čím více vytřídíme, tím více peněz se nám vrátí. Je třeba, aby se každý člověk zamyslel nad tím, co do popelnice hází," dodal Hynk.

Co se týče novinkového svozu odpadů pro modré a žluté popelnice, zde ještě není přesně zřejmé, jak často se tento odpad bude občanům vyvážet. „Uvažujeme o třítýdenních cyklech nebo existuje varianta, že se každý týden vyveze část odpadů města. Toto ještě nemáme dořešené," uzavřel téma odpadů v šestitisícové Třešti starosta Hynk.

Co vyhodíš, za to zaplatíš?

Na první veřejné debatě údajně padl návrh, že by si každý měl platit za to, co reálně vyprodukuje. I to ale má svá úskalí, zde by mohlo docházet k tomu, že lidé začnou vyvážet a zakládat na černé skládky nebo si budou muset zamykat své popelnice, aby jim do nich sousedi neházeli svůj odpad.

Další možnost, dozvědět se bližší informace o novinkách v odpadech v Třešti, proto budou mít lidé možnost právě šestého prosince v kině Máj.

V Telči se letos rozhodli jít ještě o něco dále. Společně s několika okolními obcemi město založilo dobrovolný svazek obcí s názvem Oběhové hospodářství Renesance.

Zakládajících obcí je celkem 14 v čele s Telčí, kde má také oběhové hospodářství sídlo. A proč oběhové hospodářství? „Je to náhrada za termín odpadové hospodářství. Mělo by to odrážet smysl celého budoucího nakládání s odpady, tedy pokud konkrétní věc ztratí své původní poslání nebo je ukončena její životnost, je vysílána znovu do oběhu jako surovina pro další využití, materiál pro zpracování, předmět k opravě," uvedl předseda Oběhového hospodářství Renesance Pavel Komín, který je místostarostou Telče.

Hlavním předmětem činnosti svazku je dle stanov spolku zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady a péče o životní prostředí, a to vybudováním třídicí linky s následným biologickým zpracováním vytříděných surovin, zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, zařízení na třídění komunálních odpadů, sítě sběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku.