Kraj již získal pro trvalý zábor stavby dosud zemědělsky využívané pozemky. Příští rok tam ale ještě nechá působit zemědělce s uzavřenými pachtovními smlouvami, podmínkou je uvolnění těchto pozemků do konce srpna.

„Požádali jsme o dotaci ve výši 290 milionů korun. Předpokládám, že nebudeme chtít z realizace ustoupit,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD). Odhaduje se, že obchvat vyjde na miliardu.

Brtnice.
Brtnický zámek bude patřit pekelníkům