„Chtěli jsme, aby si studenti zkusili práci v autentickém prostředí, a napadlo nás ozdobit tento most. Cílem bylo vytvořit mozaiku, která bude mít až sakrální rozměr tím, že evokuje nějakou venkovní kapli," vysvětlil vyučující oboru Malba a ilustrace Petr Kovář 
a dodal, že kolem mostu chodívá pravidelně do práce do Helenína, a při jedné takové cestě do školy na nápad přišel.
Pod mostem chodí jenom chodci. Tvůrci mozaiky oceňují nápad udělat ji na místě, kde se sice lidé vyskytují, ale není tak frekventované. Mozaika pak procházející více překvapí, 
a tak se nad ní spíše zamyslí. „Představte si chodce, který se tu vynoří z toho porostu a uvidí něco takového. Řekne si – proč? 
A proč tady? A to jsme právě chtěli, aby to byl kontrast," uvedl Kovář.

KULTURA ČI DIVOČINA

Kovář spolu se studenty vymyslel i netradiční motiv mozaiky. Dominuje mu žena, která kojí dvě vlčata. Jedná se o modifikovaný příběh údajných zakladatelů Říma – Romula a Rema – které měla odkojit vlčice. „Vymyslela ho studentka Ema Šádová. Je to vlastně taková metafora. Snoubení lidské kulturnosti s divokostí," podotkl Kolář.

Kachličky si studenti sehnali sami. Buď doma, nebo po známých. Každý motiv hlídal jeden student, který korigoval ostatní, aby skutečně z mozaiky vystoupilo to, co bylo v plánu.
Prací studenti strávili více než týden, a to i přesto, 
že nemuseli. Jsou totiž již 
ve třetím ročníku a třeťáci praxi v terénu mít nemusejí.

Předmětem jejich současné výuky má být právě mozaika. Běžně si ji zkouší ve třídách na tabulky, které se potom obouchají a tvoří se znovu. Sedět v lavicích 
se ale studentům nechtělo, proto spolu s vyučujícím vymysleli, že udělají mozaiku trvalou. „Neberou to tak, že je to úkol, který musejí splnit. Baví je to a těší se, 
až to bude hotové. Podávají výkony, které standardně student na praxi nepodává. To znamená, že tu třeba do půl deváté do večera minulý týden pracovali na lešení," poznamenal Kovář. Nasazení a nadšení pro práci studentů ale projevil i on sám. „Ten první týden jsem tady spal ve stanu a hlídal jsem lešení, aby nám ho někdo neukradl," zmínil se Kovář.

Most patří Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), která ho kreativním studentům povolila vyzdobit. Nápad byl vítán. „Když jsem s nimi mluvil, říkal jsem, že další ročníky to třeba můžou restaurovat. To, co odpadne, vždy dolepí," smál se Kovář a dodal, že SŽDC by byla nejraději, kdyby studenti most ozdobili celý. 
To může být výzva pro další ročníky.

LÁKAVÝ MONUMENT

Radost udělala mozaika 
i obyvatelům Hruškových Dvorů. „Chodí se sem dívat, jak jsme pokročili, a někteří se dokonce ptali, co jsou dlužni," pousmál se Kovář.
Pedagog také poukázal 
na to, že místní často nadnesou, že když na místě vyroste takovýto monument, tak možná město konečně opraví i cestu, která pod mostem vede.

IVANA HOLZBAUEROVÁ