Na jeho místo postoupil dosavadní místostarosta Ivan Šulc. Třebaže nepracoval pro úřad od roku 1981 jako jeho předchůdce, i on má bohaté zkušenosti, na obci pracuje od roku 1990. „Do roku 1994 jsem byl člen rady a od té doby jsem místostarostou,“ krátce se představil nový starosta a bývalý učitel.

Přiznává, že změna pro něj nebyla nijak dramatická. S bývalým starostou sdíleli jednu kancelář, vzájemně se zastupovali.

„Řekl bych, že jsem pronikl i do agendy, kterou má starosta. Přesto je to změna. Najednou si uvědomíte, že jste ten na vrcholku pyramidy a ta odpovědnost je někdy až tíživá,“ poodhaluje své pocity.

Ivan Šulc má však oporu ve spolupracovnících, kterých si váží. Místostarostkou se stala Kristýna Vostálová, se kterou už delší dobu spolupracuje. „Zapracovávám se. Dva roky jsem pracovala v bance, kam jsem přišla z jiného oboru, ale v zastupitelstvu už jsem třetí období,“ uvedla s úsměvem nová tvář na stonařovské radnici.