Firma Swietelsky, která byla dodavatelem stavby, už měsíce čeká na 40 milionů, za které deset úseků celkem měřících osmnáct kilometrů v rámci II. etapy výstavby cyklostezky vybudovala. A úředníci Regionálního operačního programu Jihovýchod zatím kontrolují, zda stavba odpovídá projektu, na který byla dotace schválena.

Třetím partnerem v pochroumaném trojúhelníku je dobrovolný svazek obcí „Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs“, v jehož čele stojí jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. Právě svazek má dostat dotaci a peníze poslat stavební firmě. Jenže převod peněz směrem k tomu, kdo si dělá nárok, se zastavil.

Kontroloři našli nesrovnalosti. Podle jejich předběžných závěrů se některé úseky nestavěly podle projektu, na který byla dotace schválena. Dodavatelská firma se brání. „Projekt byl v některých částech chybný. Nemohli jsme postupovat podle něj, neboť bychom museli porušit normy,“ řekl k příčině vzniku odchylky skutečnosti od projektu Zdeněk Havel, ředitel odštěpného závodu Východ stavební společnosti Swietelsky. Současně zdůraznil, že rozpočet dodavatelská firma nepřekročila a chce zaplatit sumu, která je ve smlouvě s dobrovolným svazkem obcí.

Předseda svazku Vymazal reagoval konstatováním, že došlo ke změně technických parametrů stavby. Dál nechtěl situaci příliš komentovat. „Další jednání s dodavatelem stavby jsme předali advokátní kanceláři,“ řekl Vymazal. „Naším zájmem je dotáhnout co nejdříve celou věc do konce, nárok dodavatele na 40 milionů nezpochybňujeme,“ dodal.

Podle Kateřiny Dobešové, mluvčí Regionálního operačního programu Jihovýchod, drží karty svazek obcí. „Příjemcem dotace je svazek obcí a ten nese odpovědnost za to, že došlo ke změně technických parametrů díla. My se během současné kontroly snažíme, aby došlo k odstranění nedostatků,“ prohlásila Dobešová. Kdy kontrola skončí, neví.

Ve firmě Swietelsky mezi tím přičtou desetitisíce až statisíce korun v položce penále, které začaly svazku obcí vypočítávat. „Čtyři nezaplacené faktury jsou už po lhůtě splatnosti, penále dělá přes jeden a půl milionu korun a každým dnem roste. Odmítáme být sponzorem, chceme svoje peníze. Dílo jsme předali 30. listopadu bez vad a nedostatků,“ připomněl Havel.