Konkrétně se zlepší situace na potoce ve svahu pod jihlavskými základními školami Demlova a Březinova. „Nerozpustné odpadky jako plastové sáčky, vlhčené ubrousky, hygienické potřeby a další lidmi často splachované odpady z WC už by neměly být vyplavovány,“ potvrdil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Město ve spolupráci s vodohospodářskou divizí Služeb města Jihlavy zrealizovalo dvě opatření. Jsou to zvýšená hráz odlehčovací komory a mříž na trubce s výpustí. „Mají sloužit k tomu, aby se po přívalových lijácích nebo rychlém tání sněhu nevyplavoval odpad z jednotné kanalizace do potoka mimo potrubí vedoucí na čistírnu odpadních vod,“ vysvětlil mluvčí.

Kanalizace v oblasti je sdružená a vedou tam splaškové odpadní vody ze sídliště i dešťová voda z okolí. „Odpadky v podobě plastových sáčků, vlhčených ubrousků, nedopalků cigaret, odličovacích tampónů, vaty nebo dalších hygienických potřeb ale v žádném případě nepatří do záchodu,“ zdůraznil však Marián Trojan, vedoucí střediska odpadní vody ve společnosti Služby města Jihlavy. „Ucpávají potrubí, způsobují problémy na čistírně odpadních vod a mohou způsobit komplikace i v rodinném nebo v bytovém domě,“ dodal.