Spíše než vyhledávanou turistickou atrakci připomíná v těchto dnech jihlavská zoologická zahrada jedno velké staveniště. V centrální části zoo pomalu mizí staré nevyhovující expozice, v prostoru za hlavním vstupem do zahrady naopak dostávají jasné obrysy nové výběhy a pavilony.

Otevření první expozice z projektu Zoo pěti kontinentů se totiž rychle blíží – expozici Austrálie ve stylu australské farmy si návštěvníci prohlédnou v sobotu 20. dubna. Otevření expozice se žirafami a africkými kopytníky je naplánováno na 5. června. V prostoru bývalého sadu za hlavním vstupem vzniká ještě expozice pro hyeny a pavilon pro africké primáty. Ty budou dokončeny a zpřístupněny během letních měsíců. „Expozici Austrálie otevřeme při příležitosti oslav Dne Země v zoo. Celý program se ponese v australském duchu," sdělila mluvčí zoo Kateřina Kosová. Ve farmářské budově v australském stylu už jsou přestěhovaní například klokani rudí, korely chocholaté či kakadu palmový. Expozici doplní ještě další typičtí představitelé australské fauny, například krajta Ramsayova.

Nejvíce očekávanou událostí je však zpřístupnění expozice žiraf a afrických kopytníků. „Jaký druh žiraf budeme chovat, bude jasné začátkem března. Jisté je, že tu vznikne samčí skupina tvořená mladými zvířaty," řekla mluvčí. Kromě žiraf v této expozici návštěvníci uvidí i zebry damarské, antilopu vodušku abok a drobné africké savce, třeba kočku pouštní, kaloně rodriguezského nebo damana stepního.

V centrální části zahrady vznikne v rámci Zoo pěti kontinentů expozice Asie a tropický pavilon pro plazy. „V centrální části zoo byl zbourán výběh a vnitřní ubikace pro klokany a sousední klece pro papoušky. Na jejich místě vyroste nová expozice Asie, kde najdou domov giboni, kteří jsou erbovním zvířetem jihlavské zoo. Nový tropický pavilon pro plazy bude na místě současného Exotária," doplnila Kosová. Dokončení expozice Asie se předpokládá koncem letošního léta. Nový pavilon pro plazy bude hotový koncem roku 2014.

Celý projekt Zoo pěti kontinentů bude stát dohromady přibližně 135 milionů korun. Více než 94 milionů bude uhrazeno z dotačních fondů Evropské unie. „O chod a obyvatele nových pavilonů by se měli starat jak stávající ošetřovatelé, tak i několik nových pracovních sil. V plánu je přijmout celkem tři nové chovatele," uzavřela mluvčí zoo.

Žádné další nové pavilony a expozice v nejbližších letech v jihlavské zoo nevzniknou. Chystají se opravy stávajících staveb a drobné úpravy.

ZUZANA MUSILOVÁ