V průběhu posledních let je v Přibyslavské štole pravidelně monitorován výskyt netopýrů. Monitoring provádí, podobně jako v ostatních štolách Vysočiny, členové České společnosti pro ochranu netopýrů. Průzkum ukázal, že v přibyslavské štole sídlí poměrně vzácný netopýr brvitý.

„Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) obývá teplejší oblasti Portugalska a Maroka po střední Asii a Afganistán, dále Arábii, Krym a Kavkaz. U nás to byl donedávna vzácný druh, známý jen z několika moravských lokalit a z ojedinělých zimních nálezů v Čechách,“ vysvětlil Pavel Bezděčka z Muzea Vysočiny Jihlava.

Netopýr se stěhuje

Na Vysočině je tento netopýr v současnosti známý z letních pozorování ve Žďáru nad Sázavou, Pusté Rybné, Osové Bítýšky a z povodí Rokytné. Zimování byla dosud zaznamenána v Landštejně, Velkém Meziříčí, na Švařci, v Třebíči a v povodí Rokytné . „Nález zimujícího netopýra brvitého v Přibyslavi odpovídá hypotéze, že tento původně teplomilný druh proniká do vyšších a chladnějších poloh a lze jen spekulovat, zda je to zapříčiněno postupným oteplováním či adaptací tohoto početně vzrůstajícího druhu na chladnější podmínky Vysočiny,“ konstatoval Bezděčka.

Netopýr brvitý má podle Pavla Bezděčky tělo dlouhé 41 až 53 milimetrů a váží od šesti do deseti gramů. Je poměrně pestře zbarvený. Jde původně o jeskynní druh. Zimuje v podzemních prostorách, zpravidla na rozsáhlých lokalitách se stálým mikroklimatem. Ani při zimování se obvykle neukrývá ve štěrbinách a na rozdíl od řady jiných druhů neklopí boltce dozadu. Podstatnou část potravy tvoří velcí pavouci, které sbírá v letu ze sítí. Loví také různé mouchy, komáry a motýly, včetně housenek.

„Nejvyšší stáří netopýra brvitého, zjištěné kroužkováním, je 22 let. I přesto, že poslední dobou se počty netopýra brvitého zvyšují, je stále zařazen mezi nejpřísněji chráněné druhy naší fauny,“ zdůraznil Bezděčka.

Pořad o tajemné štole v Přibyslavi natáčela i Česká televize.„Ve spolupráci s Českou speleologickou společností z Jihlavy a doktorem Václavem Cílkem zde proběhlo natáčení pro pořad České televize o podzemních krásách v naší zemi. Pořad, točený dokumentaristou režisérem Josefem Harvanem, byl odvysílán v roce 2017," informoval místostarosta Přibyslavi Michael Omes.